Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznnych 2011

Również w tym roku członkowie naszego Koła wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych. Odbyła się ona w dniach 29-30.05.2011r.

W ramach konferencji nasze Koło zaprezentowało dwie prace:

1. Model rodziny a dzietność kobiety w populacji wiejskiej. Wpływ krewnych na liczbę potomstwa. (Mariusz Rogozik, Ewelina Woderska, Eliza Zawadzka)

2. Sezonowość urodzeń a masa i długość urodzeniowa dzieci. (Kinga Tkaczewska, Katarzyna Witek, Agnieszka Tomczyk, Magdalena Wolder)

Prace zostały oparte na analizie danych pochodzących z projektu "Mogielica XXI, którego kierownikiem Jest Pani dr hab. Grażyna Jasieńska, której serdecznie dziękujemy za pomoc.