2009

  • 24.06: II Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego w Warszawie

- „Czy płeć poprzedniego rodzeństwa wpływa na kondycję biologiczną i zdrowie kolejnych dzieci”

  • 23-26.04: Baltic Sea Region Conference In Medical Sciences

-          “Relationship between gender of the previous sibling and size at birth, and postnatal life” Magdalena Walas, Magdalena Michałejko

-          „Birth order and biological condition: First-born children are smaller at birth but larger during childhood” Agata Bołdys, Łukasz Śliwa, Ludwik Odrzywołek

  • 26-28.04: Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie

- I miejsce: „Czy płeć poprzedniego rodzeństwa wpływa na kondycję biologiczną i zdrowie kolejnych dzieci?” Magdalena Michałejko, Magdalena Walas

- „Kolejność urodzeń i kondycja biologiczna: Badania dzieci z wiejskiej populacji w Polsce południowej.” Łukasz Śliwa, Ludwik Odrzywołek, Agata Bołdys

  • 13-16.05: Festiwal Nauki w Krakowie

- wykonywanie kwestionariuszy oceny ryzyka wybranych chorób cywilizacyjnych m.in. chorób serca, nowotworów, cukrzycy i osteoporozy

- wykonywanie kwestionariuszy oceny poziomu stresu, wypalenia zawodowego oraz test pamięci dla osób starszych

- każdy z uczestników otrzymał spis wybranych norm wartości koniecznych do utrzymania dobrego zdrowia; między innymi poziomu stężenia cholesterolu, glukozy czy wartości ciśnienia krwi i BMI