Międzynarodowa Konferencja Uczelni Medycznych Kraków 2008

Był to nasz naukowy debiut. Od października przygotowywaliśmy się do występu w ramach Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, która odbyła się w Krakowie w dniach 3-5 kwietnia 2008 organizowanej przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Collegium Medium UJ. W ramach sesji Nauk o Zdrowiu zaprezentowaliśmy dwie prace będące I i II częścią badania dotyczącego wpływu dziadków na kondycję zdrowotną i biologiczną wnuków. Praca Magdaleny Michałejko i Magdaleny Walas (część I) określała wpływ modelu rodziny na reprodukcję matek i kondycję dzieci a w szczególności wpływ rodziców matki na liczbę i stan ich odżywienia. Łukasz Śliwa i Ludwik Odrzywołek zaprezentowali pracę (część II) na temat wpływu rodziców ojca na liczbę dzieci i ich stan odżywienia. Prace opierały się na analizie danych pochodzących z badania Mogielica XXI: jakość życia i zdrowie pod kierownictwem dr Grażyny Jasieńskiej, za których udostępnienie dziękujemy.

W sesji Nauk o Zdrowiu wzięli udział młodzi studenci- naukowcy z całej Polski, w sumie zaprezentowano około 10 prac. Z niekłamaną satysfakcją informujemy, iż praca Magdaleny Michałejko i Magdaleny Walas zajęła… pierwsze miejsce.

W ramach konferencji uczestniczyliśmy w uroczystej Gali, którą uświetnił recital Agnieszki Chrzanowskiej oraz w warsztatach towarzyszących konferencji- między innymi warsztatów nordic walking, technik relaksacji oraz koła okulistyki.