Osiągnięcia

Nagrody

kwiecień 2008:
 • Pierwsze miejsce pracy „Model rodziny a reprodukcja kobiet i kondycja dzieci: 1. Wpływ rodziców matki na liczbę dzieci i ich stan odżywienia”, Magdalena Michałejko, Magdalena Walas, na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie
 • Drugie miejsce pracy „Influence of family structure on fertility of women and condition of children: 1. Impact of maternal parents on their grandchildren number and nutritional status” Magdalena Michałjeko, Magdalena Walas, na V Międzynarodowym Kongresie Młodych Medyków w Warszawie.
kwiecień 2009:
 • Pierwsze miejsce pracy „Czy płeć poprzedniego rodzeństwa wpływa na kondycję biologiczną i zdrowie kolejnych dzieci” Magdalena Michałejko, Magdalena Walas, na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie.
kwiecień 2010:
 • Pierwsze miejsce pracy „Zależność pomiędzy historią reprodukcyjną kobiety, a późniejszymi rozmiarami ciała” autorstwa Justyny Piestrzonek i Agnieszki Torbiak. Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medyczynych, Kraków 22-24.04.2010

Wyróżnienia

kwiecień 2008:
 • Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Higienicznego dla pracy „Influence of family structure on fertility of women and condition of children: 1. Impact of maternal parents on their grandchildren number and nutritional status” Magdalena Michałjeko, Magdalena Walas, na V Międzynarodowym Kongresie Młodych Medyków w Warszawie.
kwiecień 2010:
 • Wyróżnienie pracy „Co mamy zapisane w dłoniach? Indeks długości palców (2D:4D) jako wskaźnik kondycji biologicznej” autorstwa Magdaleny Michałejko i Magdaleny Walas. Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medyczynych, Kraków 22-24.04.2010

Stypendia

Stypendia dodatkowe:
 • Stypendium z Funduszu im. Stanisława Estreichera dla Magdaleny Kowalczyk
 • Stypendium Małopolskiej Fundacji Stypendialnej SAPERE AUSO za osiągnięcia naukowe dla Magdaleny Walas (2008/2009)
 • Stypendium Fundacji Zdrowia Publicznego za osiągnięcia naukowe dla: Magdaleny Michałejko, Ludwika Odrzywołka (2008/2009), Agaty Bołdys (2007/2008)
 • Wyróżnienie (1 miejsce w Collegium Medicum UJ) w konkursie Studencki Nobel 2009 za osiągnięcia naukowe dla Magdaleny Walas
Stypendia naukowe:
 • Agata Bołdys (2008/2009)
 • Magdalena Michałejko (2008/2009)
 • Ludwik Odrzywołek (2008/2009)
 • Magdalena Walas (2007/2008, 2008/2009)
 • Magdalena Kowalczyk (2007/2008, 2008/2009)
 • Karolina Taff (2007/2008, 2008/2009)