2011

  • 29-30.05: Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych w Warszawie

- „Model rodziny a dzietność kobiety w populacji wiejskiej. Wpływ krewnych na liczbę potomstwa.” Mariusz Rogozik, Ewelina Woderska, Eliza Zawadzka

- „Sezonowość urodzeń a masa i długość urodzeniowa dzieci.” Kinga Tkaczewska, Katarzyna Witek, Agnieszka Tomczyk, Magdalena Wolder

  • 12-14.05: Festiwal Nauki w Krakowie

- Wszyscy chętni, dzięki specjalnym kwestionariuszom, mogli poznać ryzyko zachorowania na wybrane choroby cywilizacyjne tj. cukrzyca, osteoporoza, nowotwory czy choroby układu krążenia. Ponadto każdy mógł zmierzyć poziom swojej tkanki tłuszczowej, wypełnić kwestionariusz oceny poziomu stresu i wypalenia zawodowego.