Testosteron a liczba posiadanych dzieci

27 maja 2008 odbyło się drugie z cyklu Seminarium z Gościem. Tym razem wysłuchaliśmy wykładu Ilony Nenko, z Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ. Tematem spotkania był testosteron a konkretnie czy jego poziom zależy od liczby posiadanych dzieci.

Na seminarium zostały zaprezentowane wyniki pochodzące z projektu przeprowadzonego w Instytucie Zdrowia Publicznego. Wyniki badania wskazują, iż poziom testosteronu u mężczyzn wzrasta wraz z urodzeniem się kolejnych dzieci. Jednakże po podzieleniu mężczyzn na dwie grupy względem poziomu wykształcenia okazało się, iż u mężczyzn z wykształceniem podstawowym i średnim poziom testosteronu był pozytywnie skorelowany z liczbą posiadanych dzieci. Natomiast, u mężczyzn z wykształceniem wyższym zależność była negatywna.

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze, w towarzystwie pracowników Instytutu- dr Macieja Górkiewicza oraz mgr Andrzeja Galbarczyka. Takie spotkania dowodzą, iż nauka nie musi wcale być nudna i monotonna a może stać się świetną okazją do wspólnego spotkania i dyskusji w sposób przyjazny i z humorem.