NASZE KOŁO


Studenckie Naukowe Koło Epidemiologii i Badań Populacyjnych działa przy Zakładzie Epidemiologii i Badań Populacyjnych w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Realizujemy projekty z zakresu epidemiologii i badań populacyjnych oraz szeroko rozumianego zdrowia, a także prowadzimy badania naukowe z zakresu nauk podstawowych i klinicznych, oparte na evidence based medicine.

Co jeszcze robimy?

Efektywnie wykorzystujemy okres studiów

Pracujemy nad rozwojem nauki

Intensywnie poszerzamy swoje horyzonty

Działamy na rzecz własnego rozwoju naukowego

Edukujemy społeczeństwo przez uczestnictwo w ogólnopolskich projektach

Motywujemy innych do zdrowego stylu życia

Interesująco spędzamy wolny czas

Odnosimy sukcesy na polu naukowym

Lokalizujemy najważniejsze problemy zdrowotne społeczeństwa

Obserwujemy zachodzące zmiany w zdrowiu populacji

Gromadzimy doświadczenie przydatne w przyszłej pracy zawodowej

Inwestujemy we własny rozwój osobisty

Aktywizujemy koleżanki i kolegów do rozwijania zainteresowań badaniami naukowymi