2008

  • 3-5.04: Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie

- I miejsce w sesji Nauk o Zdrowiu: „Wpływ modelu rodziny na reprodukcję matek i kondycję dzieci a w szczególności wpływ rodziców matki na liczbę i stan ich odżywienia”  Magdalena Michałejko, Magdalena Walas

- „Wpływ rodziców ojca na liczbę dzieci i ich stan odżywienia” Łukasz Śliwa, Ludwik Odrzywołek

  • V Międzynarodowy Kongres Młodych Medyków w Warszawie

- II miejsce w sesji Zdrowie Publiczne i Epidemiologia oraz wyróżnienie Polskiegi Towarzystwa Higienicznego: „Wpływ modelu rodziny na reprodukcję matek i kondycję dzieci a w szczególności wpływ rodziców matki na liczbę i stan ich odżywienia”  Magdalena Michałejko, Magdalena Walas

- „Wpływ rodziców ojca na liczbę dzieci i ich stan odżywienia” Łukasz Śliwa, Ludwik Odrzywołek