Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych Kraków 2009

Pod koniec kwietnia Kompleks Dydaktyczno - Konferencyjny przy ulicy Św. Łazarza stał się istnym centrum studenckiej działalności naukowej. Dwadzieścia dwie sesje naukowe, dziewięć warsztatów tematycznych, uroczysta gala, kabaretowy wieczór oraz całonocna impreza - tak w skrócie przebiegała Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2009. W jej ramach zaprezentowaliśmy dwie prace - „Czy płeć poprzedniego rodzeństwa wpływa na kondycję biologiczną i zdrowie kolejnych dzieci?” (Magdalena Michałejko, Magdalena Walas) która zajęła zaszczytne I miejsce w sesji Nauk o Zdrowiu, oraz w sesji Pediatrii pracę: „Kolejność urodzeń i kondycja biologiczna: Badania dzieci z wiejskiej populacji w Polsce południowej.” (Łukasz Śliwa, Ludwik Odrzywołek, Agata Bołdys). Prace zostały oparte na analizie danych pochodzących z projektu „Mogielica XXI” którego kierownikiem jest Pani dr hab. Grażyna Jasieńska, której wszyscy serdecznie dziękujemy za życzliwość i pomoc. Podziękowania składamy również Pani mgr Ilonie Nenko oraz Panu mgr Andrzejowi Galbarczykowi.